زودفود + اسنپ باکس = یک خبر تازه

[ad_1]

تحلیلی از پندارنیوز، نیما افشارنادری: چندی پیش، اسنپ باکس یا خدمات پیک موتوری اسنپ آغاز به کار کرد، حالا اما زمزمهها از حضور سرویس تازهای به گوش میرسد که احتمالا ایده قابل پیشبینی فروش غذا از طریق اسنپ بر اساس آن به سرانجام خواهد رسید.

از آنجایی که ارتباط حقوقی میان دو سرویس سایت زودفود و اسنپ وجود دارد، با توجه به تبلیغات تازهای که در تهران روی بیلبوردها نشسته میشود گفت که دیگر وقتش است که این دو سرویس را به هم وصل کنند و منجر به ایجاد یک استارتاپ ترکیبی موفقیتآمیز شود: سفارش از زودفود، ارسال از اسنپ باکس.

زودفود سرویسی است که غذای درخواستی را از رستورانهای اطراف شما به خانه میآورد. اما مساله حمل را چطور حل خواهد کرد؟ اسنپ باکس آمده تا همین مشکل را حل کند. اگر اسنپ پیش از این میخواست این موضوع را حل کند، باید خودروهای سواری را به خیابان میفرستاد و از اسنپ تاکسیهایی که در خیابان داشت برای این کار استفاده کند. مشکل کجا بود؟ جای پارک در تهران، اتلاف سوخت و هزینه بالای تاکسی اینترنتیهایش. برای به صرفهتر شدنش چه باید میکرد؟ موتورها را به خیابان میآورد. حالا فرصت فراهم شده تا اسنپ، با اسنپموتوریهایش، هم هزینه را پایینتر بیاورد، هم سیستم تازهاش را سودده کند و هم مشکل جای پارک نداشته باشد. این موضوع، برگ برنده این شرکتِ تازه وابسته شده به ایرانسل، نسبت به رقبایی مثل الو پیک و حملو از یک سو، و ریحان، چلیوری و مانند آن از سوی دیگر است.

loading…

[ad_2]

لینک منبع